Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Daarbij is veel aandacht voor de kwaliteit van leven. Waar curatieve zorg als doel heeft om de ziekte te genezen, heeft palliatieve zorg als doel om de klachten en symptomen te verminderen, zodat de kwaliteit van leven verbetert. Uw zorgverleners zorgen er bijvoorbeeld voor dat u zo min mogelijk last hebt van klachten als pijn en benauwdheid. Maar het gaat niet alleen om lichamelijke klachten. De zorgverleners staan ook stil bij uw gevoelens en gedachten. Ze helpen u om het leven af te ronden. Ook steunen ze uw nabestaanden.

Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg. Het gaat dan om zorg aan mensen die echt op sterven liggen. Terminale zorg duurt hooguit een maand of 3. Palliatieve zorg is een ruimer begrip. U krijgt palliatieve zorg vanaf het moment dat duidelijk is dat u niet meer beter kunt worden. Het leven is dan nog niet meteen afgelopen. Misschien hebt u dan nog maanden of jaren te leven. Palliatieve zorg kan dus ook maanden of jaren duren.

Palliatieve zorg houdt in:

 • Bestrijding van pijn en andere (lichamelijke) klachten.
 • Aandacht voor spiritualiteit en zingeving.
 • Behandeling van psychische en sociale problemen.
 • Emotionele steun voor u en uw naasten. Uw zorgverleners leren u omgaan met ziekte en rouw.
 • Ondersteuning bij het afscheid.
 • Nazorg voor de nabestaanden.

Voor wie is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is voor iedereen die ongeneeslijk ziek is. Bijvoorbeeld mensen met kanker die uitbehandeld zijn. Of mensen met COPD, hartfalen of dementie.

Van wie krijgt u palliatieve zorg?

U krijgt met verschillende zorgverleners te maken. Wie dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Een medisch specialist die probeert uw ziekte te remmen.
 • Een fysiotherapeut die u ademhalingsoefeningen leert, zodat u minder last hebt van benauwdheid.
 • Een verpleegkundige of verzorgende van de thuiszorg die u komt wassen als u niet meer uit bed kunt komen.
 • Een geestelijk verzorger die met u terugkijkt op uw leven.

Daarnaast spelen de naasten vaak een belangrijke rol. Uw familieleden, vrienden en buren kunnen u op verschillende manieren steunen. De hulp die zij geven heet ook wel mantelzorg

Meer informatie?

Meer informatie over palliatieve zorg vindt u o.a. op de website www.overpalliatievezorg.nl 
Op deze informatieve en duidelijke site vindt u behalve informatie ook tips, ervaringen van anderen en links naar websites van organisaties die u kunnen helpen.

In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Binnen zo’n netwerk werken zorgorganisaties samen aan de kwaliteit van de palliatieve zorg.
In onze regio kunt u o.a. terecht bij het Netwerk Palliatieve Zorg Twente.
Op hun site vindt u, behalve informatie over palliatieve zorg in Twente ook Twentse ervaringsverhalen, beschikbare hospiceplekken in Twente, belangrijke telefoonnummers en een mooi en inspirerend boekje voor de laatste levensfase (zie hieronder).

Het Netwerk Palliatieve Zorg Twente heeft een heel mooi en inspirerend boekje ontwikkeld voor de laatste levensfase. Het boekje biedt handvatten, inspiratie voor gesprekken, tips en hopelijk structuur, rust en inzicht. Met ruimte om eigen wensen op te schrijven. Het boekje is gratis en zowel digitaal als op papier verkrijgbaar en invulbaar.

Wilt u graag alvast uw uitvaartwensen vastleggen, dan kunt u bij ons een zogenaamde wilsbeschikking aanvragen. Een handig boekje waarin heel veel onderwerpen m.b.t. uitvaart aan bod komen en waarin u uw wensen kunt vastleggen. Wilt u daarbij advies of heeft u vragen? Wij helpen u graag.

Stichting Fibula is de landelijke organisatie van alle regionale Netwerken Palliatieve Zorg en zet zich in voor interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg. Op hun website vindt u een overzicht van alle regionale netwerken en kunt u via een handig kaartje snel het netwerk in uw regio vinden.

Laat uw nummer achter,

wij bellen u graag terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.