Coronavirus en uitvaart

Wij houden de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen bij de uitvoering van onze werkzaamheden de regelgeving van overheid, RIVM en de uitvaartbranche. Wij snappen dat dit allerlei vragen kan oproepen en hebben hieronder de belangrijkste en meest gestelde vragen op een rij gezet.
Staat uw vraag er niet bij?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
Via email naar info@joopweeink.nl  of telefonisch op 06 222 00 646
We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.


Laatste update: 25 januari 2021

In de persconferentie van 20 januari 2021 werden ook aangescherpte maatregelen rondom uitvaarten aangekondigd. Hier volgen de belangrijkste nu geldende maatregelen:

 • Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart zijn uitgezonderd van de regels voor maximale groepsgrootte. Bij een uitvaart mogen vanaf maandag 25 januari maximaal 50 personen aanwezig zijn, mits de ruimte geschikt is zodat alle aanwezigen altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben.
 • Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:
  • personeel van de uitvaartonderneming;
  • geestelijke medewerkers;
  • medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.
 • Kinderen t/m 12 jaar tellen WEL mee voor de groepsgrootte.
 • Uitvaartcentra of andere locaties waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt zijn uitgezonderd van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, is daarom een nazit met hapje en drankje mogelijk.
 • Als de condoleance plaatsvindt op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid geldt de maximale groepsgrootte van 30 personen voor samenkomsten binnen. Ook mag dan geen hapje en drankje worden geserveerd.
 • In de thuissituatie geldt m.i.v. 20 januari 2021 dat men maximaal 1 persoon per dag mag ontvangen. Zorg ervoor dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden en leef de hygiene maatregelen na. Kinderen t/m 12 jaar tellen hierin niet mee.
 • Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes is met het ingaan van de wet tijdelijke maatregelen COVID-19 per 1 december 2020 verplicht. Ook in uitvaartcentra en crematoria is het sinds deze datum verplicht om een mondmasker te dragen.
 • Vanaf zaterdag 23 januari 2021, tot een nader door het kabinet af te geven datum, geldt een avondklok van 21.00 tot 4.30 uur. Het bijwonen van een uitvaartplechtigheid wordt als een geldige uitzondering beschouwd. Een condoleance wordt NIET gezien als een uitvaartplechtigheid en valt dus niet onder de uitzonderingen. Ook wie in de avonduren een bezoek wil brengen aan een 24-uurs afscheidskamer moet rekening houden met de avondklok. Ook een dergelijk bezoek valt niet onder de uitzonderingen. 

In de informatie hieronder zijn de laatste regels en de uitzonderingen voor uitvaarten daarop verwerkt.

 

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus

Bij elk overlijden kunt u ons 24 uur per dag bellen.
Als u weet of het vermoeden heeft dat uw dierbare besmet was met het coronavirus is het belangrijk dat u dit meldt in het telefoongesprek. Wij zullen hier ook naar vragen. Ook zullen wij u vragen of u als nabestaande(n) gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten ziet de RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus en dit is belangrijk voor ons om te weten.
Iedereen in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om besmetting met Covid-19 te vertragen door ‘social distancing’ en contact te mijden met mensen met ziekteverschijnselen die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen. Ook wij willen met ons team hieraan een bijdrage leveren en stellen u daarom deze vragen. We kunnen u dan goed informeren en de benodigde maatregelen treffen, zowel voor uw veiligheid als de onze.

Hoe vindt de bespreking van de uitvaart plaats?

Voor het eerste gesprek maken we een afspraak met u. Hoe en waar dit gesprek plaatsvindt en in aanwezigheid van wie zullen we nader met u afstemmen, afhankelijk van de situatie op dat moment. Ook telefonisch of via internet regelen behoort vanzelfsprekend tot de mogelijkheden.
De overige contactmomenten zullen zoveel mogelijk telefonisch of via email plaatsvinden.
Uiteraard zijn wij altijd fysiek aanwezig bij de uitvaart.

Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?

Met ingang van maandag 25 januari 2021 is het maximum aantal personen dat een uitvaart mag bijwonen 50. Dit maximum geldt zowel binnen als buiten en kinderen tot en met 12 jaar moeten hierin WEL worden meegeteld. 

Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:

 • personeel van de uitvaartonderneming
 • geestelijke medewerkers
 • medewerkers van begraafplaats of crematorium

In de thuissituatie (zowel in huis, als in de tuin of op het balkon) mag vanaf 20 januari 2021 max. 1 persoon per dag worden ontvangen; kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Dit maximum geldt ook rond een uitvaart.

Op 1 december 2020 is de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ingegaan. Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes is sindsdien verplicht. Ook in uitvaartcentra en crematoria is het verplicht om een mondmasker te dragen.

Mocht dit betekenen dat er vanwege deze regels mensen niet aanwezig kunnen zijn op de uitvaart, dan kunnen zij deze bijvoorbeeld volgen via een livestream of, achteraf, via een video-opname. Ook een uitvaartfotograaf is een goede mogelijkheid. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Aanvullende regels voor onze uitvaarten

 • Van de aanwezigen wordt conform de overheidsmaatregelen gevraagd ten allen tijde minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te nemen. Wij zullen ervoor zorgen dat deze afstand mogelijk is.
 • Met ingang van 1 december 2020 geldt de mondkapjesplicht voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Hieronder vallen ook de aan uitvaarten gerelateerde binnenruimtes zoals crematoria en aula’s. U zult hier tijdens uitvaarten ook op gewezen worden door onze uitvaartbegeleiders en door de medewerkers van crematoria en aula’s.
 • We faciliteren condoleancebezoeken, zowel in onze eigen Aula Scholtenhagen, maar ook op andere lokaties waar dit is toegestaan. Wij zullen ervoor zorgen dat we, zowel binnen als buiten de aula, kunnen voldoen aan de geldende eisen, maar vanzelfsprekend doen we ook een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden. Over de mogelijkheden m.b.t. condoleances houden wij nauw overleg met de betrokken gemeentes en instanties.
 • Voor wat betreft de nazit met uw gezelschap zijn de mogelijkheden en regels sterk aan wijzigingen onderhevig (deze volgen de regels die gelden voor de horeca) en er moet hiervoor altijd met de geldende maatregelen rekening worden gehouden. Onze uitvaartbegeleider kan u de nodige informatie verschaffen.
 • Condoleren door middel van fysiek contact is vanwege de vereiste onderlinge afstand niet toegestaan. Verderop in deze lijst vindt u vindt u alternatieve mogelijkheden om uw medeleven te betuigen. Ook schriftelijk condoleren zullen we niet faciliteren vanwege mogelijke besmettingsrisico’s.
 • Het sluiten van de kist mag door de nabestaanden zelf worden gedaan, door onze uitvaartbegeleider of samen. Dit gaat allemaal in goed overleg en we kunnen u waar nodig ook op afstand assisteren.
 • De laatste verzorging van een overledene kan worden gedaan door de nabestaanden zelf, door ons zorgteam of samen. Uw wens is hierbij vanzelfsprekend leidend.   
 • Zowel een thuisopbaring als een opbaring in een uitvaartcentrum zijn mogelijk, alleen zullen we steeds met u kijken naar wat verstandig en haalbaar is, ook in het licht van de dan geldende coronamaatregelen. Nadat uw dierbare is verzorgd en in de kist is gelegd, zijn er geen beperkingen voor het contact van de nabestaanden met de overledene. Ook hier wordt na afloop van een direct contact goede handhygiëne geadviseerd. Verder dient u thuis altijd rekening te houden met de dan geldende richtlijnen t.a.v. het aantal bezoekers dat u mag ontvangen.
 • De opbaring kan plaatsvinden in de aula van uw keuze: naast onze eigen Aula Scholtenhagen in Haaksbergen kunnen wij ook gebruik maken van andere aula’s in ons verzorgingsgebied.

Kan de uitvaart van een besmet persoon doorgaan?

Als een overledene besmet is geweest met het coronavirus volgen wij hiervoor de regels die zijn vastgesteld door het RIVM en de betrokken GGD. In principe kan de uitvaart gewoon doorgaan, op de reguliere manier. Wij geven de overledene vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is komen te overlijden aan het coronavirus. Het is alleen niet mogelijk om het lichaam (licht) te balsemen (thanatopraxie).
Om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen volgt ons verzorgingsteam een strikt hygiëneprotocol. Zo zullen zij tijdens het verzorgen van overledenen met corona extra beschermende kleding dragen.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

Het huidige coronavirus (Covid-19) is een nieuw virus, waarover nog veel onbekend is. Vanuit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen blijkt dat de overleving van het virus na overlijden kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na het overlijden.
Na overlijden kan besmetting dan ook alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zo is b.v. handcontact met de overledene door de nabestaanden wel mogelijk, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik wordt gemaakt van handalcohol.

Kan het virus zich ook verspreiden via voorwerpen?

Het coronavirus wordt vooral overgedragen door te hoesten en te niezen. Het virus verspreidt zich via kleine druppeltjes vloeistof uit de neus en mond van iemand die ziek is. Hoewel een virus altijd een mens of dier nodig heeft om ‘in leven te blijven’, kan het ook voor een bepaalde periode buiten het lichaam overleven.
Dat betekent dat het ook kan worden overgedragen als een besmet persoon bijvoorbeeld boven een rouwbrief niest, een ander deze brief aanraakt en vervolgens met de handen zijn gezicht aanraakt. Afhankelijk van het type oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid, kan het virus enkele uren tot enkele dagen besmettelijk blijven. Het is daarom belangrijk ook deze manier van overdracht te stoppen en oppervlakken en spullen die worden aangeraakt, goed schoon te maken. Bij voorkeur met desinfectiemiddelen, maar anders met gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

En natuurlijk: handen wassen, handen wassen, handen wassen. Ook na het schoonmaken.

Kan de kist open blijven?

Ja dit kan. Zowel tijdens de opbaring als bij de uitvaart kan de kist open blijven.

Wat zijn alternatieve mogelijkheden om mijn medeleven te betuigen?

Mogelijkheden om nabestaanden zonder fysiek contact te condoleren zijn b.v. :

 • een hand op uw hart te leggen en tijdens dit gebaar de nabestaanden condoleren
 • het maken van het namastégebaar
 • vriendelijk oogcontact maken
 • het geven van een handkus

In plaats van een schriftelijke condoleance kunnen wij een mand of doos neerzetten waarin mensen een van thuis meegebracht kaartje (dat b.v. ook meegestuurd kan worden met de rouwkaart) kunnen deponeren. We denken hierin graag met u mee.

Graag brengen we de mogelijkheid van digitaal condoleren bij u onder de aandacht. Wij kunnen een online gedenkplaats voor u inrichten, waar het mogelijk is om condoleances, reacties en herinneringen achter te laten. Niet alleen in de vorm van tekst, maar ook middels foto’s, filmpjes e.d. De link naar deze online gedenkplaats kan worden vermeld in kaart en/of advertentie.
Op deze wijze kan iedereen zijn/haar condoleances en steunbetuigingen toch overbrengen. De nabestaanden kunnen indien gewenst later een heel mooi herinneringsboek maken van deze gedenkplaats.

Wanneer kan ik wel of niet naar een uitvaart?

Volg hiervoor de laatste richtlijnen van overheid en RIVM. Als u of 1 van uw gezinsleden grieperig is, koorts heeft, verkouden is of veel moet hoezen en niezen, dan is het met de nieuwste maatregelen niet toegestaan om uw huis te verlaten en kunt u de uitvaart niet bezoeken.
Wij vragen iedereen om correct te handelen in het belang van uzelf en dat van anderen. Denk daarbij ook aan kwetsbare mensen in uw thuisomgeving, zoals ouderen, chronisch zieken en pasgeborenen.

Ontvangt u een uitnodiging om aanwezig te zijn bij een uitvaart maar bent u niet fit of bent u uit voorzorg liever niet aanwezig? Laat het de nabestaanden dan even weten. Het is voor veel families heel lastig om een klein gezelschap te selecteren om aanwezig te zijn. In plaats van u kunnen zij iemand anders uitnodigen die daarmee wel persoonlijk afscheid kan nemen en hen tot steun kan zijn.

Links naar belangrijke informatie

Laat uw nummer achter,

wij bellen u graag terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.