Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Kort samengevat zullen wij uw persoonsgegevens…
… alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
… niet met anderen delen, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven
… zorgvuldig beveiligen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Joop Weeink Uitvaartverzorging.
Joop Weeink Uitvaartverzorging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u een email sturen naar info@joopweeink.nl

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.
Persoonsgegevens worden door Joop Weeink Uitvaartverzorging niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Uw persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van Joop Weeink Uitvaartverzorging.

Communicatie

E-mails die u ons stuurt worden opgenomen in ons e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken.

Formulier Joop Weeink Uitvaartborg

Het onderdeel Uitvaartborg op deze website bevat een inschrijfformulier dat u kunt gebruiken om u aan te melden voor Joop Weeink Uitvaartborg. De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig is voor de volledige afhandeling van uw Uitvaartborg-inschrijving. Uw verzoek kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan bewerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Bij verzending van gegevens over het internet wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen.

Websitebezoek en cookies

Joop Weeink Uitvaartverzorging maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Google Analytics gebruikt cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Deze gegevens (waaronder uw IP-adres) worden verwerkt door Google. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie over de wijze waarop Google met deze gegevens omgaat.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan info@joopweeink.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen in deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Joop Weeink Uitvaartverzorging
Herman v.d. Haarstraat 26
7482 ZP Haaksbergen
T: 053 57 252 75
T: 06 222 00 646
E: info@joopweeink.nl
KvK: 66412145

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018.

Laat uw nummer achter,

wij bellen u graag terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.